понеделник, 1 септември 2014 г.

CCH # 179 - Three of a kind

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!

Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Cute little animals'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.


Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Сладки малки животни".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.


This fortnight we have for you a new theme: Three of a kind
You have to use three elements of the same type. this could be three flowers, three buterfluse, three design papers and so on

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Три еднакви
Трябва да използвате поне три еднакви елемента на проектите си - може това да са три цветенца, три пеперуди, три дизайнерски хартии и т.н.

Our sponsors this fortnight arе
Наши спонсори през следващите две седмици са:

Meljens Designs


Meljen's Designs is a lovely stamp company owned and illustrated by Melissa Jenkins. She illustrates whimsical rubber and digital images inspired by her kids and family. Meljen's Designs has a new challenge every Thursday, and a Guest Designer each month at the Meljen's Designs Blog. Please visit the adorable line of Meljen's Designs stamps at our store HERE to browse all of Melissa's lovely designs! You can also see Melissa's exclusive rubber stamps at her corner of Whimsy Stamps, too!  Don't forget to join Meljen's Designs on Facebook HERE to take advantage of special sales and promotions that are just for her facebook fans!

 and

                                                            Rhoda Design Studio                   Here are the works of the design team as an inspiration for you.
Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.
Just me - DT - Stack of Tea Cups

Деси - DT

сряда, 20 август 2014 г.

Winners CCH # 177 Love and marriage

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #177 Love and marriage

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #177 Любов и брак

Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство!
 За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото ни предизвикателство.

The Random winner of CCH #177  who will receive her prize from The Stamping Boutique  is:

Рандом победителя от ССН #177, 
който ще получи наградата си от  The Stamping Boutique е:


The Random winner of CCH #177 who will receive her prize from Fresh Brewed Designs  is:

Рандом победителя от ССН #177, който ще получи наградата си от Fresh Brewed Designs е:


 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираме твоята награда.

The top 3 is:
В топ 3 :Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.


понеделник, 18 август 2014 г.

CCH # 178 Cute little animals

Hi, everyone, and welcome back to The Crazy Challenge blog!
Здравейте приятели и добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!
Thanks so much to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for our  'Love and marriage'  challenge.
The winners will be announced on Wednesday.Благодаря на всички, които взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема " Любов и брак".
Победителите ще бъдат обявени в сряда.
This fortnight we have for you a new theme: Cute little animals

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаСладки малки животни

Our sponsors this fortnight arе
Наши спонсори през следващите две седмици са:

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. Ina


 Zara