понеделник, 12 октомври 2015 г.

CCH #208 - Orange, purple and green

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Shabby Chic'.

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'Шаби шик'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Orange, purple and green (it doesn't have to be a Halloween card).

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова темаоранжево, лилаво и зелено (не е задължително да бъде картичка за Хелоуин) . Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Robyn's Fetish Digital Stamps and More.
Спонсори този път са ни прекрасните Robyn's Fetish Digital Stamps and More .


The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

AJ GDLyn T GD

Petya  GD
Ellen

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение. 

We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателствоИ не забравяйтече имате право само на 4 участия.

четвъртък, 1 октомври 2015 г.

CCH # 206 Winners

 Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #206  "Inspired by a photo".

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #206 "Вдъхновение от снимка" .

Благодаря
 на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателство!  За нас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващо-то ни предизвикателство.
The Random winner of CCH #206  who will receive her prize from   KennyK is:
Рандом победителя от ССН #205, който ще получи наградата си от  KennyK  е:

                                                        7. Ajascha 
                                                        

                                                                             Congrats!
Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да
 организираме твоята награда.

                                      The top 3 is:

                                   В топ 3 :
                                                                      
                                                              2. Anna
                                                   
                                         
                      
                                                            8. Astrid (2)  

                                    

                                         10. Petya  
                                    


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.
Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер от страничната лента.