сряда, 12 ноември 2014 г.

CCH # 183 - Winners

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #183 Spooky Nights .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #183 "призрачни нощи".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #183 who will receive her prize from Limited Runs is:

Рандом победителя от ССН #183, който ще получи наградата си от Limited Runs е:15. Lisa S.

csdt14thoct 001

Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

1. Toni-Tochica


40. Craftygirl50. Laila aka Koneko


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 10 ноември 2014 г.

CCH #184 - Your favorite technique

Welcome back to The Crazy Challenge blog!


Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Spooky nights'.

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 
Призрачни нощи.

Победителите ще бъдат обявени в сряда.


 This fortnight we have for you a new theme: Your favorite technique.
So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Вашата любима техника.

Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Mygrafico Arts & Crafts

Спонсори този път са ни прекрасните Mygrafico Arts & Crafts

 and
The top 3 will  be invited as our guest designer for the next month.
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

Anna GD - Technique -distressing


Stella - Technique - decoupage

Pillan  - Technique - coloring

Cveti Technigue -embossing 

Sneji Technigue - Paper Piesing and Coloring

Helen - Technique stitching

We hope you have some time to participate in the challenge! Please remember only 4 entries per person.
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 29 октомври 2014 г.

CCH #182 WINNERS

Hi everyone!

It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #182 Autumn Gatherings .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #182 "есента събирания".

Благодаря на всички, които се присъединиха към нас в последното предизвикателство! Занас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #182 who will receive her prize from Beccy’s Place is:

Рандом победителя от ССН #182, който ще получи наградата си от Beccy’s Place е:

 
 38. Tammy ACongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The Random winner of CCH #182 who will receive her prize from Fresh Brewed Designs is:

Рандом победителя от ССН #182, който ще получи наградата си от Fresh Brewed Designs е:


15. Hazel LCongrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.

The top 3 is:В топ 3 :

4. Rosina


11. Julie P


18. Colourkitty


Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство.

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.

Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen

понеделник, 27 октомври 2014 г.

CCH #183 - Spooky nights

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for 'Autumn gatherings'.

The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие разгледахме вашите творения на тема 'есента събирания'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Spooky nights.

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: призрачни нощи.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.

Our sponsor this time is Limited Runs.
Спонсори този път са ни прекрасните Limited Runs  


 Limited Runs is happy to award 3 digital stamps of the winner's choice.
The top 3 will be invited as our guest designer for the next month.

Limited Runs  с радост ще връчи 3 печата на друг щастливец избран на случаен принцип. Както винаги нашите топ три ще бъдат поканени да ни гостуват в следващите две предизвикателства. 
 Отличените в ТОП 3 ще бъдат поканени за наши гост дизайнери през следващия месец.

Here are the works of the design team as an inspiration for you.

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.

KalySto GD

Anna GD
Zara


HelenSneji


Pillan


Cveti


Stella


Ellen


We hope you have some time to participate in the challenge!
Please remember only 4 entries per person.

Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.