понеделник, 21 юли 2014 г.

CCH #176 - Die cuts and punchs

Welcome back to The Crazy Challenge blog!

Добре дошли отново в блога на щурите предизвикателства!


Thanks to everyone who played with us last fortnight! We loved seeing your creations for "My summer vacation".
The winners will be announced on Wednesday. 

Благодаря
 на всичкикоито взеха участие миналата седмица - с удоволствие 

 разгледахме вашите творения на тема 'Моята лятна почивка'.
Победителите ще бъдат обявени в сряда.

 This fortnight we have for you a new theme: Die cuts and punchs .

So let your imagination run free and show us your paper project.

Следващите две седмици сме ви подготвили нова тема: Шаблон или пънч.
Такаче развихрете въображението си и ни покажете вашите хартиени проекти.
Our sponsors this fortnight arе
Наши спонсори през следващите две седмици са:


Here are the works of the design team as an inspiration for you

Ето какво сътвори дизайнерският ни екип за ваше вдъхновение.


Bimba  GD

Shellshearer GD
 

  

We hope you have some time to participate in the challenge!
Надяваме сече ще намерите малко времеза да участвате в нашето   предизвикателство.

Please remember only 4 entries per person.
И не забравяйтече имате право само на 4 участия.

сряда, 9 юли 2014 г.

Winners CCH #174 - By the Sea

Hi everyone!


It's time to announce the winners and Top 3 for Challenge #174 By the Sea .

Thanks to everyone who joined us in the last challenge! It was such a pleasure to see your creations and we love to see you again in our next challenge.

Здравейте!

Време е да обявим победителите и топ 3 от Предизвикателство #174 "на брега на морето".

Благодаря на всичкикоито се присъединиха към нас в последното предизвикателствоЗанас е такова удоволствие да видим творенията ви и ви очакваме отново в следващото нипредизвикателство.

The Random winner of CCH #174 who will receive her prize from Mygrafico Arts & Crafts is:

Рандом победителя от ССН #174, който ще получи наградата си от Mygrafico Arts & Crafts е:10. KUNI


 Congrats! Please write at thecrazydesignteam@gmail.com to arrange your prize.

Поздравления!Моля пиши ни на thecrazydesignteam@gmail.com за да организираметвоята награда.


The top 3 is:
В топ 3 :

40. Astrid (2)


31. Anita van Merode


32. Shellshearer

Congratulations! You can be our guest designer in the next challenge.

Поздравления!Можете да бъдете гост дизайнер в следващото предизвикателство. 

Just write us an email with the title "Guest designer", and don't forget to grab our banners from the sidebar.
Пишете ни на email със заглавие Гост дизайнер и не забравяйте да си вземете банер отстраничната лента.


Regards,

Helen